lotto

Лотария

Какво знаем за лотарията? Лотарията е вид игра, при която печалбите се разпределят посредством жребии. Главна цел на участниците в играта е да спечелят. Всеки…